Luleåbiennalen 2020:
Tiden på jorden / Time on Earth
21.11.2020~14.2.2021

Information

Luleåbiennalen 2020 följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utvecklingen kring Covid-19. Vi uppmanar därför alla våra besökare att hålla ordentligt avstånd från andra, god handhygien, och att stanna hemma om ni känner er det minsta sjuka. Det finns handsprit tillgängligt i utställningarna. Vi desinficerar ytor och utställningslokalerna städas noggrant kontinuerligt. Utställningarna pågår till och med 14 februari 2021. Vi reserverar oss inför att restriktionerna kan komma att ändras och återkommer då med uppdaterad information.

För att i förväg planera ditt besök var god boka en tid för respektive utställning genom Billetto. Drop-in är endast möjligt i mån av plats.

Tack för er förståelse, ta hand om er!

Referenser

VIDARE LÄSNING

Boëthius, Maria-Pia, Heder och samvete: Sverige och andra världskriget, Stockholm: Norstedts, 1991.

Carlsson, Lars, Danko & Flamman, Luleå: Black Island Books, 2008.

Kieri, Gunnar & Sundström, Ivar, 1. arbetskompaniet Storsien: en bok om politisk internering 1939-40, Stockholm: Arbetarkultur, 1972.

Liinanki, Anne-Christine, Storsien: 100 år i en norrbottnisk by, Luleå: Black Island Books, 2008.

Ljungberg, Ann-Marie, Mörker, stanna hos mig, Stockholm: Alfabeta, 2009.

Molin, Karl, Hemmakriget: om den svenska krigsmaktens åtgärder mot kommunister under andra världskriget, Stockholm: Tiden, 1982.

Nyberg, Steve, tecknad serie “Innan det är för sent”, publicerad i Galago #117.

Oldberg, Ulf, Attentatet mot Norrskensflamman, Stockholm: Alberts Bonniers förlag, 1972.

Raattamaa, Lars, Dö andras död, Stockholm: Albert Bonniers förlag, 2017.

Rehn, Siv, Internerad i norra Sverige: Krigsmaktens och Utlänningskommissionens interneringsläger i Norr- och Västerbotten under åren 1940–1945, Stockholm: Probus, 2002.

Sveriges Riksdag: Interneringsläger under andra världskriget. Interpellation 1999/2000:236 av Svensson Smith, Karin (v)
www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/interneringslager-under-andra-varldskriget_GN10236

Konstitutionsutskottets betänkande
2002/03:KU26 www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/fri--och-rattighetsskyddsfragor_GQ01KU26

Vikström, Mikael ”Attentatet mot Norrskensflamman”, artikel på Norrbottens museums Kulturmiljöblogg, www.kulturmiljonorrbotten.com/2016/03/03/attentatet-mot-norrskensflamman/

Öberg, Siv ”En okänd historia återerövrad”, artikel ur Flamman, 2009-02-19, www.flamman.se/a/en-okand-historia-atererovrad

RADIO OCH TV

Reportage om attentatet mot norrskensflamman, Veckans Brott i SVT säsong 10 avsnitt 10, mars 2015

”Natten mot den 3 mars 1940”, radiodokumentär av Gunilla Bresky, sändes 2010 i Sveriges Radio P1.
”Attentatet”, radioteater i regi av Magnus Berg, sändes i Sveriges Radio 2010-02-27.

Dokumentären Upprättelse: en film om interneringslägren i Sverige under andra världskriget, av Nils Lundgren, 2003.
Beställs genom att maila till nils.lundgren.journalist@gmail.com

För tips om material att lägga till listan, kontakta: alice@luleabiennial.se

Radio 65.22 är ett tvärsnitt av biennalens tema och innehåll som förstärker och tillgängliggör skrivna texter, gestaltade situationer och konstnärliga röster. Radio 65.22 möjliggör också för dig som inte kan uppleva Luleåbiennalen på plats i Norrbotten att ta del av valda delar av årets aktiviteter. Vi vill skriva in oss i en experimentell och utforskande radiotradition där själva mediet blir en plattform för vår idé om radio och dess förmåga att skildra och avspegla vår omvärld. Radio 65.22 får till uppgift att på ytterligare sätt berätta om verkligheten, som kanske inte är möjligt genom bilden eller texten.

Under Brottstycken: Tiden på jorden presenteras radioprogram och ljudverk i olika genrer och former som på ett eller annat sätt är ett utsnitt ur årets biennal. Platsens ande är ett turnerande litteratursamtal om språk och plats. Under ledning av kulturjournalisten och författaren Kerstin Wixe söker vi upp platser som varit avgörande för en författares berättelser eller bär berättelsens historia. Vävda sånger är en fördjupande serie radioprogram som accentuerar sången, röstens och berättandets roll i skapandet av nya världsbilder och -ordningar.

Lyssna, begrunda, njut!