Luleåbiennalen 2020:
Tiden på jorden
21.11~14.2

Luleåbiennalen sprider sig över den vidsträckta regionen Norrbotten. Den här gången genomförs biennalens utställningar och konsthändelser i Luleå, Boden, Malmberget, Storforsen, Arjeplog och Korpilombolo: i en evakuerad skola, i en kyrka, på ett silvermuseum, i konsthallar, i ett före detta fängelse och på regionens länskonsthall.

Luleåbiennalen är en internationell biennal för samtidskonst, där globala och hyperlokala perspektiv förenas i platsspecifika situationer. Förutom ett tiotal utställningar inkluderar 2020 års upplaga ett turnerande litteraturprogram, dramatik, radio och en online-baserad journal.

Luleåbiennalen 2020 tar grepp om den spekulativa frågan om vad ”realism”, som begrepp, paradigm och konstnärlig ism, skulle kunna betyda idag. De inbjudna konstnärerna berättar genom sina verk om verkligheter relaterade till samhälleliga system: Byråkrati, massmediala logiker och industriell infrastruktur; men de föreslår också inbrott som utmanar och kastar omkull dessa rådande ordningar: genom strejken, psyket, skådespelet, magin och inte minst konsten själv.

Realismens tidsaxel sträcker sig från artonhundratalets andra hälft till nittonhundratalets första. Dess mångsidiga projekt bottnade i en generell vilja att porträttera samhället som det i verkligheten tedde sig i sin råhet, vardaglighet och med de orättvisa system som det innefattar. Realismen framträdde å ena sidan som estetisk konvention men framförallt vad beträffar de nya motivvärldar som nu uppkom inom konsten. Det realistiska projektet företräddes inledningsvis av en intellektuell borgarklass men kom senare också att involvera konst och litteratur där arbetarklassen tog plats som agens och tema, denna senare period med påfallande politisk udd som ofta benämns som social realism eller socialistisk realism.

När vi nu blickar tillbaka mot realismens tradition och placerar den i en urartad samtid, är det utan fasta tyglar eller skyldigheter gentemot historien. Vad vi återbesöker är en konstnärlig ambition: att försöka få världen att framträda som hel. I detta konstnärliga arbete uppdagas ett mod besläktat med galenskap. En hämningslös akt som innebär att ge sig i kast med det omöjliga – att foga ihop en splittrad värld och ge den mening. I små och stora exempel tecknar biennalens konstnärer perspektiv på egna ordningar av världen.

Den realism som gestaltas på Luleåbiennalens olika scener rör sig ofta långt bort från en avbildande eller dokumentär tradition. Istället framträder verkligheten i verken som ett slags teater, iscensatt, besjungen, förfrämligad och inte sällan helt absurd. Kanske kan dessa skådespel hjälpa oss att ompröva realismens innebörd och vår faktiska agens – under vår tid på jorden.

Karin Bähler Lavér, Emily Fahlén och Asrin Haidari,
curatorer Luleåbiennalen 2020

KONSTFRÄMJANDET

Luleåbiennalen 2020 är ett projekt inom organisationen Konstfrämjandet Norrbotten. Folkrörelsernas Konstfrämjande står sedan 2017 som huvudman för Luleåbiennalen. Sedan 1947 har Konstfrämjandets uppdrag varit “konst för alla” och huvuddelen av verksamheten har genomförts i de olika distrikten runt om i landet. Lokalt engagemang och delaktighet har varit grunden för allt arbete, men metoderna och analyserna har förändrats genom historien. Under de senaste åren har Konstfrämjandets uppdrag framförallt handlat om att omfördela resurser och kunskap för att främja konstens tillgänglighet. Det är i mötet mellan gräsrotsrörelser, ideellt och etablerat konstliv som Konstfrämjandet arbetar för en konst vars innehåll och kvalitet definieras av många. Konstfrämjandet är en partipolitiskt obunden organisation som finns i hela landet och består av olika medlemsorganisationer och distrikt. Distrikten ser olika ut, men förenas i ett starkt konst- och samhällsintresse. Medlemmarna är olika folkrörelser, till exempel studie- och fackförbund, och andra intresseorganisationer. www.konstframjandet.se


VÄVDA SÅNGER

Vävda sånger är en programlinje curerad av Edi Muka i dialog med Karin Bähler Lavér, Emily Fahlén och Asrin Haidari. Den dyker upp i biennalens olika utställningar såväl som på offentliga platser i Norrbotten. Vävda sånger väcker frågor om något så konkret som jorden vi vandrar på och hur vi lever våra liv på den. Jorden som på en gång härbärgerar en profan och en magisk symbolik, en materialiserad grund både för helighet, liv och död, rakt under våra fötter. På olika sätt ger sig projektet i kast med att upphäva en västerländsk logik där det magiska perspektivet separerats från det vardagliga livets nivå. Det vänder örat mot jorden och lyssnar till de muller, trauman och sånger som därigenom väcks till liv. På Välkommaskolan i Malmberget sammankopplas denna linje med ett lokalt landskap och en rämnande jord som följer av gruvindustrins verkningar. Skolan har redan evakuerats och kommer strax efter utställningens slut att rivas. I det före detta fängelset Vita Duvan i Luleå får vi delta i en sonisk installation om sångens sammanbindande kraft kopplat till den kvinnohistoria som platsen inrymmer. På Luleå konsthall möter vi historien om en enigmatisk trollkarl och hans förmultnade trollerifabrik, vilken jorden just nu håller på att uppsluka, i Jokkmokks utkant. På Luleå tekniska högskola och vid den storslagna Storforsen tar vi del av skulpturala former gjorda av näver som spränger ur marken och dess inneboende berättelser. Mot biennalens slut presenteras ett koreografiskt verk där jorden lovsjungs i en vild sammandrabbande ritual av kroppar, växter och vätskor.


LULU-JOURNALEN

Lulu är hur Luleå benämndes i skrift första gången 1327, ett namn med samiskt ursprung som kan uttydas ”östligt vatten”. Det har fått ge namnet till Luleåbiennalens journal vars första nummer gavs ut i samband med Luleåbiennalen 2018. I fyra nummer ges läsarna genom text, bild och lm olika ingångar till biennalens tematik kring realismens giltighet idag. Lulu-journalen görs av biennalens konstnär- liga ledare och inbjudna gästredaktörer. Tidningen publiceras på biennalens hemsida och går att ladda ner för utskrift. www.luleabiennial.se/sv/journalen


RADIO 65.22: Luleåbiennalens digitala radio

Radio 65.22 är ett tvärsnitt av biennalens tema och innehåll som förstärker och tillgängliggör skrivna texter, gestaltade situationer och konstnärliga röster. Radio 65.22 möjliggör också för dig som inte kan uppleva Luleåbiennalen på plats i Norrbotten att ta del av valda delar av årets aktiviteter. Vi vill skriva in oss i en experimentell och utforskande radiotradition där själva mediet blir en plattform för vår idé om radio och dess förmåga att skildra och avspegla vår omvärld. Radio 65.22 får till uppgift att på ytterligare sätt berätta om verkligheten, som kanske inte är möjligt genom bilden eller texten. Under Brottstycken: Tiden på jorden presenteras radioprogram och ljudverk i olika genrer och former som på ett eller annat sätt är ett utsnitt ur årets biennal. Platsens ande är ett turnerande litteratursamtal om språk och plats. Under ledning av kulturjournalisten och författaren Kerstin Wixe söker vi upp platser som varit avgörande för en författares berättelser eller bär berättelsens historia. Vävda sånger är en fördjupande serie radioprogram som accentuerar sången, röstens och berättandets roll i skapandet av nya världsbilder och -ordningar. www.luleabiennal.se/sv/radio

Team:

Kontakt: info@luleabiennial.se

Emily Fahlén, konstnärlig ledare
emily@luleabiennial.se

Asrin Haidari, konstnärlig ledare
asrin@luleabiennial.se

Curatorer: Karin Bähler Lavér, Emily Fahlén &
Asrin Haidari
Producenter: Olle Arbman, Malin Hüber
Tekniker: Thomas Bush, Thomas Hämén, Kalle Nordström, Pontus Stråhle
Grafisk Form: Aron Kullander-Östling & Stina Löfgren
Webbutveckling: Julia Novitch
Assistenter: Tal Gilad, Vera Kavaleuskaya
Ljusdesigner Välkommaskolan: Maja Lindström
Verksamhetsutvecklare Konstfrämjandet Norrbotten: Maria Ragnestam
Översättare: Kristian Vistrup Madsen

Samarbetspartners: Arjeplogs konstförening, Diös Vita Duvan, Filmform, Galleri syster, Gällivare kommun, Gällivare museum, Havremagasinet länskonsthall, IASPIS, KKV Luleå, Korpilombolo Nattfestival, Ljudbang, LTU, Luleå konsthall, Norrbottens museum, Resurscentrum för konst Norrbotten, Silvermuseet, Statens konstråd, Swedish Lapland AiR, Teaterhögskolan i Luleå, Umeå Konsthögskola.

Tack till Agentur, Blackis Svartöstan, Margaretha Bähler Lavér, Kristo er Dolmen, Sara Edström, Ege Carpets, Genelec, Ulf Friberg, Markus Gustafsson, Petter Hallén, Hanna Isaksson, Stefan Jonsson, Jiab Hyrcenter Gällivare, Kalles Bud, Kilen Art Group, Staffan Lamm, Birgitta Lindström, Medicinhistoriska museet, Michele Masucci, Nova Stage Gällivare, Paulina Sokolow, Maria Udén, Dag Udén, David Väyrynen, Kerstin Wixe, Wange skog Gällivare, Navid Zanjani, XL BYGG Luleå/Gällivare.

Finansiärer:

Luleå kommun, Kulturrådet, Region Norrbotten, Saha, Nordisk Kulturfond, Sparbanken Nord.

Lulu är hur Luleå benämndes i skrift första gången 1327, ett namn med samiskt ursprung som kan uttydas ”östligt vatten”. Det har fått ge namnet till Luleåbiennalens journal vars första nummer gavs ut i samband med Luleåbiennalen 2018. Under årets biennal ges läsarna genom fyra nummer olika ingångar till biennalens tematik kring realismens giltighet idag. Lulu-journalen görs av biennalens konstnärliga ledare och inbjudna gästredaktörer. Tidningen publiceras här och går att ladda ner för utskrift. Formgivning: Aron Kullander-Östling & Stina Löfgren.

ISSN: 2003~1254

Radio 65.22 är ett tvärsnitt av biennalens tema och innehåll som förstärker och tillgängliggör skrivna texter, gestaltade situationer och konstnärliga röster. Radio 65.22 möjliggör också för dig som inte kan uppleva Luleåbiennalen på plats i Norrbotten att ta del av valda delar av årets aktiviteter. Vi vill skriva in oss i en experimentell och utforskande radiotradition där själva mediet blir en plattform för vår idé om radio och dess förmåga att skildra och avspegla vår omvärld. Radio 65.22 får till uppgift att på ytterligare sätt berätta om verkligheten, som kanske inte är möjligt genom bilden eller texten.

Under Brottstycken: Tiden på jorden presenteras radioprogram och ljudverk i olika genrer och former som på ett eller annat sätt är ett utsnitt ur årets biennal. Platsens ande är ett turnerande litteratursamtal om språk och plats. Under ledning av kulturjournalisten och författaren Kerstin Wixe söker vi upp platser som varit avgörande för en författares berättelser eller bär berättelsens historia. Även DeKonstruktion handlar om plats: en serie program som utspelar sig i Malmberget. Vävda sånger är en fördjupande serie radioprogram som accentuerar sången, röstens och berättandets roll i skapandet av nya världsbilder och -ordningar. Vävda sånger har producerats i samarbete med Statens konstråd.

Lyssna, begrunda, njut!